Termeni și condiții de utilizare

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Acești termeni și condiții de utilizare reprezintă un acord legal (acești 'Termeni') între dumneavoastră și MMD , cu sediul la 45 Broadway - Suite 1110 New York, NY 10006 ('MMD' sau 'noi', 'ne' sau 'al nostru'), care stabilește termenii și condițiile în care puteți accesa și utiliza serviciile și caracteristicile disponibile pe site-ul web al MMD , situat la www.minovicimed.com, precum și toate celelalte site-uri web deținute, operate, licențiate sau controlate de MMD , și anumite site-uri web afiliate care au un hyperlink către cele de mai sus (denumite în mod colectiv, 'Site-urile web'). Acești Termeni se aplică, de asemenea, tuturor aplicațiilor mobile oferite sub numele MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT care nu au termeni de serviciu separați sau care au un link către acești Termeni (denumite 'Aplicații'). În mod colectiv, Site-urile web și Aplicațiile sunt denumite în acești Termeni drept 'Servicii'. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI ACESTOR TERMENI ȘI POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, NU ACCESAȚI SAU UTILIZAȚI SERVICIILE. Prin utilizarea Serviciilor, declarați și garantați că: (1) sunteți o persoană fizică în vârstă de cel puțin optsprezece (18) ani; (2) aveți puterea și autoritatea legală de a accepta și de a fi obligat de acești Termeni; (3) dacă ne-ați furnizat informații în legătură cu utilizarea Serviciilor, aceste informații sunt adevărate și corecte. Putem revizui și actualiza acești Termeni în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizarea în continuare a Serviciilor va constitui acceptarea de către dvs. a acestor modificări și a versiunii actuale a acestor Termeni.

SERVICIILE NU OFERĂ SFATURI MEDICALE

Informațiile și conținutul din Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, imagini, videoclipuri și alte materiale conținute în Servicii, au doar un scop informativ și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul, ajutorul, diagnosticul sau tratamentul medical profesionist. Solicitați întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau al altui furnizor de asistență medicală calificat cu privire la orice întrebare pe care o aveți cu privire la îngrijirea dumneavoastră medicală și nu ignorați niciodată sfatul medical profesionist sau nu amânați căutarea acestuia din cauza a ceva ce ați citit pe sau prin intermediul Serviciilor. Nimic din ceea ce este conținut în Servicii nu este menit să constituie un diagnostic sau un tratament medical. Nimic din ceea ce se regăsește în Servicii nu este menit să reprezinte o recomandare sau o aprobare a unui anumit test, produs, procedură, opinie sau alte informații care pot fi menționate în Servicii. Încrederea în orice informație care apare în Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile furnizate de personalul MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT sau de alți utilizatori ai Serviciilor, se face exclusiv pe propriul risc.

MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT nu garantează acuratețea, caracterul complet, oportunitatea sau utilitatea opiniilor, sfaturilor, conținutului, serviciilor sau a altor informații furnizate prin intermediul Serviciilor sau pe Internet în general. Serviciile pot conține materiale sau informații legate de sănătate sau de medicină pe care le puteți considera sexual MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT și afiliații, licențiatorii și furnizorii săi nu au niciun control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru respectarea de către dumneavoastră a legilor aplicabile în țara sau statul dumneavoastră de reședință.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII

MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT vă acordă prin prezenta un drept personal, neexclusiv, netransferabil, limitat și revocabil de a utiliza Serviciile numai în scopuri personale, necomerciale și în conformitate cu acești Termeni. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciile în niciun alt scop, inclusiv, dar fără a se limita la orice scop comercial, fără acordul prealabil scris al MMD. De exemplu, nu aveți voie (și nu puteți (și nu puteți direcționa sau autoriza nicio altă parte să), (1) co-branding orice site web, aplicație sau orice parte a acestora, (2) să încadrați orice site web sau orice parte a acestuia (prin care site-ul web va apărea pe același ecran cu o parte a unui alt site web) sau (3) să creați un link către orice alt site web. 'Co-branding' înseamnă afișarea unui nume, logo, marcă comercială sau a altor mijloace de atribuire sau identificare a oricărei părți într-un mod care este probabil să dea impresia unui utilizator al Serviciilor că respectiva parte are dreptul de a afișa, publica sau distribui Serviciile sau orice conținut accesibil în cadrul Serviciilor. Sunteți de acord să cooperați cu MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT pentru a determina încetarea imediată a oricărei acțiuni neautorizate de co-branding, framing sau linking.

Materialul și conținutul accesibil în cadrul Serviciilor și orice alt site web sau aplicație mobilă deținută, operată, licențiată sau controlată de MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT (colectiv, 'Conținutul') reprezintă proprietatea intelectuală și informațiile de proprietate ale MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT sau ale părții care a furnizat Conținutul către MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT (după caz). Toate titlurile, proprietatea și drepturile asupra unui astfel de Conținut sunt și vor rămâne în orice moment proprietatea unică și exclusivă a MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT și a furnizorilor săi de conținut (după caz). În consecință, nu aveți voie să copiați, distribuiți, republicați, încărcați, postați, transmiteți sau să creați lucrări derivate ale Conținutului în niciun fel fără acordul prealabil scris al MMD , cu excepția faptului că puteți imprima o copie a Conținutului numai pentru uz personal. Procedând astfel, nu puteți elimina sau modifica, sau determina sau dispune eliminarea sau modificarea, niciunui drept de autor, marcă comercială, marcă de serviciu, nume comercial sau orice altă notificare sau legendă de proprietate care apare pe Servicii sau pe oricare dintre Conținuturi.

Nu aveți voie să folosiți niciun nume sau marcă comercială MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT în nicio reclamă sau publicitate sau pentru a indica sau implica sponsorizarea sau afilierea la vreun produs sau serviciu, fără acordul prealabil scris al MMD.

Serviciile pot conține hyperlink-uri, direct sau prin intermediul rezultatelor căutării, către alte site-uri web care nu sunt întreținute de MMD sau afiliate cu MMD . Hyperlink-urile către astfel de site-uri web ale unor terțe părți sunt furnizate ca un serviciu pentru utilizatori și nu sunt sponsorizate de către sau afiliate cu Serviciile sau cu MMD. MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT nu a analizat niciunul sau toate aceste site-uri web și nu este responsabil pentru conținutul acestor site-uri web. Hyperlink-urile trebuie accesate pe propriul risc, iar MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT nu face nicio declarație sau garanție cu privire la conținutul, completitudinea sau acuratețea acestor hyperlink-uri sau a site-urilor cu hyperlink-uri către Servicii. În plus, includerea oricărui hyperlink către un site web al unei terțe părți nu implică în mod necesar aprobarea de către MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT a acelui site web sau a materialului sau conținutului acestuia.

TERMENI DE LICENȚĂ SUPLIMENTARI CARE SE APLICĂ APLICA APLICAȚIILOR

Aplicațiile vă sunt licențiate, nu vândute. Licența dvs. pentru fiecare Aplicație pe care o descărcați sau o obțineți prin intermediul Apple App Store, Google Play Store sau al altor magazine, portaluri sau furnizori de aplicații mobile este supusă acceptării prealabile a acestor Termeni.

Licența care vă este acordată prin prezentul document de către MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT pentru Aplicații este limitată la o licență netransferabilă de utilizare a Aplicațiilor pe dispozitive autorizate. De exemplu, Aplicațiile bazate pe iOS pot fi utilizate numai pe dispozitive care rulează iOS (inclusiv, dar fără a se limita la iPad și iPhone) pe care le dețineți sau le controlați. Această licență nu vă permite să utilizați Aplicațiile pe niciun dispozitiv pe care nu îl dețineți sau nu îl controlați și nu puteți distribui sau pune la dispoziție nicio Aplicație într-o rețea în care ar putea fi utilizată de mai multe dispozitive în același timp. Nu aveți voie să închiriați, să dați în leasing, să împrumutați, să vindeți, să transferați, să redistribuiți sau să sublicențiați Aplicațiile și, dacă vă vindeți dispozitivul unei terțe părți, trebuie să eliminați Aplicațiile de pe dispozitiv înainte de a face acest lucru. Nu aveți voie să copiați (cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de această licență), să decompilați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați, să încercați să obțineți codul sursă, să modificați sau să creați lucrări derivate ale Aplicațiilor, ale oricăror actualizări sau ale oricărei părți a acestora (cu excepția și numai în măsura în care orice restricție de mai sus este interzisă de legislația aplicabilă). Orice încercare de a face acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT și ale licențiatorilor săi. În cazul în care încălcați această restricție, puteți face obiectul urmăririi penale și al despăgubirilor.

Termenii acestei licențe vor guverna orice actualizări furnizate de MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT care înlocuiesc și/sau completează aplicațiile originale, cu excepția cazului în care o astfel de actualizare este însoțită de o licență separată, caz în care vor guverna termenii acelei licențe.

Termenii acestei licențe vor guverna orice actualizări furnizate de MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT care înlocuiesc și/sau completează aplicațiile originale, cu excepția cazului în care o astfel de actualizare este însoțită de o licență separată, caz în care vor guverna termenii acelei licențe.

Licența este în vigoare până la rezilierea de către dumneavoastră sau de către MMD . Drepturile dumneavoastră în temeiul acestei licențe vor înceta automat, fără notificare din partea MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT, dacă nu respectați oricare dintre termenii acestei licențe. La încetarea licenței, veți înceta orice utilizare a aplicațiilor și veți distruge toate copiile, integrale sau parțiale, ale aplicațiilor.

Datele de localizare furnizate de Aplicații sunt furnizate doar în scopuri de navigație de bază și nu sunt destinate a fi utilizate în situații în care sunt necesare informații precise de localizare sau în care datele de localizare eronate, inexacte, întârziate în timp sau incomplete pot duce la deces, vătămări corporale, daune materiale sau de mediu.

Nu aveți voie să utilizați sau să exportați sau să reexportați aplicațiile, cu excepția cazului în care sunteți autorizat de legislația Statelor Unite. În special, dar fără a se limita la acestea, Aplicațiile nu pot fi exportate sau reexportate (a) în nicio țară supusă embargoului Statelor Unite sau (b) către orice persoană aflată pe lista de persoane special desemnate a Departamentului Trezoreriei SUA sau pe lista persoanelor sau entităților interzise de către Departamentul de Comerț al SUA. Prin utilizarea Aplicațiilor, declarați și garantați că nu vă aflați în nicio astfel de țară sau pe nicio astfel de listă. De asemenea, sunteți de acord că nu veți utiliza Aplicațiile în scopuri interzise de legislația Statelor Unite, inclusiv, fără limitare, dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producția de arme nucleare, rachete sau arme chimice sau biologice.

Aplicațiile și documentația aferentă sunt 'articole comerciale', așa cum este definit acest termen în 48 C.F.R. §2.101, constând în 'software comercial pentru calculator' și 'documentație comercială pentru software pentru calculator', așa cum sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, după caz. În conformitate cu 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202-1 până la 227.7202-4, după caz, Software-ul comercial pentru calculator și documentația software-ului comercial pentru calculator sunt licențiate utilizatorilor finali ai guvernului Statelor Unite (a) numai ca articole comerciale și (b) numai cu acele drepturi care sunt acordate tuturor celorlalți utilizatori finali în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul document.

CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU UTILIZAREA DATELOR

Sunteți de acord ca, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT să colecteze și să utilizeze date tehnice și informații conexe - inclusiv, dar fără a se limita la informații tehnice despre dispozitivul dvs., sistemul și software-ul aplicației și perifericele - care sunt colectate periodic pentru a facilita furnizarea de actualizări de software, asistență pentru produse și alte servicii pentru dvs. (dacă este cazul) legate de Servicii. MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT poate utiliza aceste informații, atâta timp cât acestea sunt într-o formă care nu vă identifică personal, pentru a-și îmbunătăți produsele sau pentru a vă furniza servicii sau tehnologii.

POLITICA DE COMUNICARE

În cazul în care există următoarea funcționalitate în cadrul Serviciilor, MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT își rezervă dreptul, dar nu este obligată să facă oricare sau toate cele de mai jos:

(a) Înregistrarea dialogului în orice cameră de chat publică;

(b) Să investigheze orice acuzație că o comunicare nu este conformă cu termenii acestei secțiuni și să determine, la discreția sa exclusivă, să elimine sau să solicite eliminarea comunicării;

(c) Să elimine orice comunicare care, la discreția exclusivă a MMD, este abuzivă, ilegală, perturbatoare sau care nu respectă în alt mod acești Termeni;

(d) Încetarea accesului dvs. la Servicii sau la orice zonă a acestora în cazul oricărei încălcări a acestor Termeni;

(e) Să monitorizeze, să editeze sau să divulge orice comunicare în zonele publice; și

(f) Să editeze sau să șteargă orice comunicare postată pe Servicii, indiferent dacă o astfel de comunicare încalcă sau nu aceste standarde.

MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT ACTUALIZEAZĂ CONDIȚIILE DE UTILIZARE A CODULUI SCURT

Atunci când optați pentru acest serviciu, vă vom trimite un mesaj pentru a vă confirma înscrierea. Trimiteți SMS-ul START la 90846 pentru a primi MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT Updates. Se pot aplica tarifele pentru mesaje și date. Frecvența mesajelor va varia. Trimiteți un SMS cu 'HELP' pentru ajutor. Trimiteți un SMS cu 'STOP' pentru a anula.

Puteți anula acest serviciu în orice moment. Trimiteți SMS cu 'STOP' la 90846. După ce ne trimiteți mesajul 'STOP', vă vom trimite un mesaj de răspuns pentru a confirma că ați fost dezabonat. După aceasta, nu veți mai primi mesaje de la noi.

Dacă doriți să vă înscrieți din nou, înregistrați-vă la fel ca prima dată și vom începe să vă trimitem din nou mesaje.

Dacă, în orice moment, uitați ce cuvinte cheie sunt acceptate, trimiteți un SMS cu 'HELP' la 90846. După ce ne trimiteți mesajul 'HELP', vă vom răspunde cu instrucțiuni despre cum să utilizați serviciul nostru, precum și despre cum să vă dezabonați.

Recunoașteți și înțelegeți că contul nu este monitorizat și că este destinat doar în scopuri informative. Dacă aveți întrebări specifice despre sănătatea dumneavoastră, trebuie să vă adresați furnizorului dumneavoastră personal de servicii medicale. În caz de urgență, vă rugăm să sunați la 911. Solicitările de informații trimise pe acest cont nu vor primi răspunsuri.

Ca întotdeauna, se pot aplica tarifele pentru mesaje și date pentru orice mesaj trimis către dvs. de la noi și către noi de la dvs. Dacă aveți întrebări cu privire la planul dvs. de mesaje sau de date, cel mai bine este să contactați furnizorul dvs. de servicii wireless.

FĂRĂ GARANȚIE

SERVICIILE SUNT FURNIZATE 'AȘA CUM SUNT', FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, DE NEÎNCĂLCARE SAU DE TITLU. MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA ORICE ȘI TOATE ACESTE GARANȚII. MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT NU GARANTEAZĂ CĂ CONȚINUTURILE CE APARTIN SERVICIILOR VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU LIPSITE DE ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SERVICIILE SAU SERVERELE CARE FAC DISPONIBILE SERVICIILE SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT NU GARANTEAZĂ ȘI NU FACE NICIO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU LA REZULTATUL UTILIZĂRII CONȚINUTULUI DIN SERVICII ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU ORICE ALT ASPECT. SERVICIILE POT INCLUDE INEXACTITĂȚI TEHNICE SAU ERORI TIPOGRAFICE, IAR MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT POATE FACE MODIFICĂRI SAU ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN ORICE MOMENT. MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR NU VA ÎNCĂLCA DREPTURILE ALTORA ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ERORI SAU OMISIUNI ÎN CONȚINUTUL FURNIZAT AICI.

PRIN ACCESAREA SERVICIILOR, VĂ ASUMAȚI TOATE RESPONSABILITĂȚILE ȘI RISCURILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI A ORICĂROR PRODUSE SAU SERVICII DESCRISE ÎN ACESTEA.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În nicio circumstanță MMD , sau oricare dintre directorii, directorii, directorii, afiliații, angajații, agenții, reprezentanții, personalul medical, succesorii sau cesionarii săi nu vor fi răspunzători față de dvs. sau față de orice altă parte pentru orice daune punitive, speciale, accidentale, indirecte sau de consecință, oricare ar fi acestea, indiferent de modul în care au apărut (inclusiv, fără limitare, neglijența noastră), inclusiv, dar fără a se limita la daune rezultate din pierderea de utilizare, date, vânzări, bunăvoință sau profituri, indiferent dacă am fost sau nu informați de această posibilitate, sau în temeiul oricărei teorii legale sau echitabile, pe cale delictuală, contractuală, de echitate sau în alt mod, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Singurul și exclusivul dvs. remediu pentru nemulțumirea față de Servicii este de a nu mai utiliza Serviciile. Toate informațiile sunt transmise pe un suport care se află în afara controlului și jurisdicției MMD . În consecință, MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT nu își asumă nicio responsabilitate pentru, sau în legătură cu, întârzieri, eșecuri, întreruperi sau corupție a oricăror date sau alte informații transmise în legătură cu utilizarea Serviciilor sau a altor site-uri sau servicii accesate prin intermediul Serviciilor.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT ÎȘI DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE SAU OBLIGAȚIE LEGATĂ DE UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE ORICE ALTĂ PERSOANĂ DECÂT DUMNEAVOASTRĂ.

INDEMNIZAȚIE

Veți despăgubi și veți exonera MMD , directorii, directorii, directorii, afiliații, angajații, agenții, reprezentanții, personalul medical, succesorii și cesionarii săi (denumite 'Părțile despăgubite') de orice încălcare de către dumneavoastră a acestor Termeni, inclusiv de orice utilizare a Serviciilor altfel decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni. Sunteți de acord ca Părțile despăgubite să nu aibă nicio răspundere în legătură cu o astfel de încălcare sau utilizare neautorizată.

terms.h10.d2

GENERALITĂȚI

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile statului New York, fără a ține cont de conflictele de principii juridice.

Acești Termeni pot fi modificați de către MINOVICI MEDICAL DEVELOPMENT în orice moment, iar o astfel de modificare va intra în vigoare imediat după publicare. Sunteți de acord să revizuiți periodic acești Termeni pentru a fi la curent cu o astfel de modificare, iar accesul sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor va fi considerată ca fiind acceptarea acordului modificat.

Sunteți interesat de o a doua opinie? Solicitați o programare

Minovici Medical Development

Ia legătura cu noi

Ne ridicăm la nevoile dumneavoastră și intervenim pentru a vă ajuta și găsim soluții pentru orice aspect auxiliar al tratamentului (tratamentelor) de care aveți nevoie. Minovici Medical Development a fost gândit pentru a vă favoriza sănătatea și confortul. Beneficiile ar putea fi acum obținute prin eforturi minime, dar cu eficiență maximă.

Telefon

US: + 1 (212) 668-0300

Interesat în asigurarea MMD-CIGNA? Vă rugăm trimiteți un mesaj acum